Voorwaarden

Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere
overeenkomst die tot stand gekomen is, tussen Studio Nico Kliko hierna SNK genoemd en de klant.

2. Door op de website van SNK een bestelling te plaatsen, gaat de klant akkoord met de Algemene Voorwaarden van SNK.

3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

4. SNK heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud
van haar website te wijzigen.

Aanbiedingen en overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen van SNK zijn vrijblijvend. Een aanbieding vervalt indien
het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tijd tussen het plaatsen
van de order en de ontvangst van de betaling niet meer beschikbaar is.

2. Een overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van SNK van
de bestelling van de klant. Deze bevestiging vindt plaats door middel van het
versturen van een emailbevestiging van de bestelling door SNK. Mocht SNK niet akkoord gaan met de bestelling dan wordt dit binnen twee werkdagen na de bestelling gedeeld via de mail.

Prijzen en betalingen
1. De vermelde prijs van de producten is in Euro’s, inclusief 21% BTW en
exclusief verzendkosten en verpakkingskosten.

2. SNK behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.Alle bestellingen dienen vooraf betaald te worden. Zodra de betaling is ontvangen wordt de bestelling zo snel mogelijk verzonden. Dit houdt meestal in, dat de bestelling binnen  3 werkdagen wordt met TNT Post verstuurd.

4. Bestelde  artikelen kunnen
vooraf per bank/giro worden voldaan, het kan worden betaald bij afhalen of direct via IDEAL. Met IDEAL voert u uw betaling uit via uw eigen vertrouwde bankomgeving.
Betaling vooraf via bank/giro (door uzelf uitgevoerd) zijn gratis. U ontvangt hiervoor een factuur via e-mail.
Bestellingen kunnen door koper worden opgehaald, op het postadres van SHD en  kunnen hierbij contant worden betaald.

5.Betaling van een bestelling d.m.v. een overschrijving dient binnen 7 dagen te geschieden. Is de betaling na deze termijn niet bijgeschreven dan zal SNK de bestelling annuleren. Deze anulering zal niet gebeuren voordat er hier een melding van is gedaan door SNK via de mail.

Levering

1. De verzendkosten worden bij het plaatsen van de bestelling vermeld. € 2,50 ( brievenbuspost- niet traceerbaar) of €  7.75 ( pakketpost- traceerbaar) . Deze prijzen zijn inclusief verpakkingskosten.

Dit is afhankelijk van het product. Verzendkosten staan bij het artikel vermeld.

2.Bij leveringen in het buitenland worden de verzendkosten naar het betreffende land in rekening gebracht bij de klant.

3. SNK streeft ernaar de producten zo spoedig mogelijk, binnen 2 werkdagen, na ontvangst van de betaling te versturen via TNT Post, tenzij het anders vermeldt staat bij het artikel.
Bij het niet op tijd bezorgen door TNT Post kan SNK niet aansprakelijk worden gesteld. De bestellingen worden alleen aangeboden op werkdagen. Het product zal in ieder geval binnen 30 dagen worden geleverd. Als dit niet gebeurt kan de klant de overeenkomst onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

4. SNK is niet aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigingen van
de verzonden producten. Indien vast is komen te staan dat SNK toch
aansprakelijk is voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid
gemaximaliseerd tot het orderbedrag.
Voor een meerprijs is het mogelijk het product aangetekend te versturen. Tot 10 kg is dit tarief € 8,05.

5. De klant kan de bestelling thuis laten bezorgen of op een ander aangegeven adres. Dit kan bij het invullen van de gegevens worden aangegeven. Het bezorgadres zal worden bevestigd in de orderbevestiging.

6. Als de bezorging vertraging ondervindt, of als een bestelling niet dan wel gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk vier dagen nadat
hij/zij de bestelling heeft geplaatst per e-mail bericht. De klant heeft in dat
geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. SNK zal in
dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

7. SNK doet zijn uiterste best om de website zo up-to-date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er een product niet meer leverbaar is. In dit geval wordt er zo spoedig mogelijk contact opgenomen.

Overmacht

SNK is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant
indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te
wijten is aan schuld door SNK en een oorzaak betreft die buiten haar macht ligt.
In geval van overmacht kan de klant SNK niet aansprakelijk stellen. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan SML kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Ruilen en retourneren

1. SNK doet er alles aan om de klant via de website te informeren over
haar producten. Mocht een product desondanks niet aan de verwachtingen voldoen,
dan kan het product geruild of geretourneerd worden.

2. Afgeprijsde en in opdracht gemaakte producten kunnen niet worden geruild of geretourneerd.

3. Binnen zeven dagen na ontvangst van de betaling kan de
klant per e-mail: info@nico-kliko.com, mededelen dat hij/zij de bestelling retour zendt.

4. De producten die aangemeld zijn voor retour, dienen binnen
drie werkdagen na aanmelding aan SNK verzonden te zijn: Schroot-Hoop Design, Donkersingel 162, 3052
PN Rotterdam.Wij adviseren de klant het bewijs van verzending te bewaren.

5. Het geretourneerde dient in originele staat te zijn. Dat wil zeggen: niet beschadigd,
en in de originele verpakking.

6. De verzendkosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant.
Retouren dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd. Onvoldoende
gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd en daarom ook niet gecrediteerd.

7. Het aankoopbedrag zal binnen 30 dagen worden geretourneerd.

Eigendomsvoorbehoud

Alle door SNK geleverde geleverde producten blijven eigendom van SNK
totdat de klant aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan.
Garantie is enkel van toepassing op de productie fouten/gebreken van SNK. In dit geval zal SNK het product ruilen of repareren. Als het product niet kan worden geruild of gerepareerd, kan de klant het artikel retourneren.
Het orderbedrag zal dan ook zo snel mogelijk worden teruggestort.

Klachten en aansprakelijkheid

1. Vóór verzending worden de producten zorgvuldig gecontroleerd door SNK.
Mochten er desondanks toch klachten zijn over een besteld product, dan kan de
klant dit kenbaar maken via e-mail: info@nico-kliko.com . SNK zal binnen zeven
werkdagen telefonisch of via e-mail op de klacht reageren.

2. SNK zal de klacht beoordelen. Indien een klacht gegrond is, vergoedt
SNK maximaal het orderbedrag plus de verzendkosten voor het retourneren.

3. SNK is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door ondeugdelijk
gebruik van het product.

4. Door individuele instellingen van beeldschermen, kunnen kleurafwijkingen
niet uitgesloten worden. De kleurechtheid wordt dus niet gegarandeerd.

5. SNK is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die na levering,
door welke oorzaak dan ook, ontstaan is bij de klant of door derden.

6. Indien SNK ondanks hetgeen bepaald in dit artikel voor enige schade aansprakelijk is, is deze schade gemaximeerd tot het bedrag welke de aansprakelijkheidsverzekering van SNK dekking biedt. Indien deze aansprakelijkheidsverzekering niet tot uitkering over gaat, is de aansprakelijkheid van SNK beperkt tot het bedrag van de factuur.

Privacy

Bij een bestelling op de site van SNK wordt u gevraagd een aantal persoonsgegevens
in te vullen. Deze gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

Toepassing recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij SNK partij is, is
uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het
uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

Adres gegevens:

Studio Nico Kliko
Contact persoon:
Nico Bubberman

Postadres:
Donkersingel 162, 3052PN, Rotterdam
Telefoon: 06-51989996 (bereikbaar werkdagen van 9:00 tot 17:00.)

info@nico-kliko.com

KVK nummer: 56813961

BTW-nummer: NL204675558B01

 Rekeningnummer:
IBAN NL11 TRIO 0197 8204 76
BIC TRIONL2U
Banknaam: Triodos